Kožešiny, kůže, činění - RJKubat.cz

Ochrana osobních údajů

Jan Kubát - provozovatel stránek www.rj-kubat.cz tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji uvedenými při registraci nebo nákupu zboží kupujícím, bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Provozovatel použije získané údaje pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů k provozování svých služeb a k marketingovým účelům. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, s čímž kupující vyslovuje souhlas.

Kupující má právo kdykoli písemně požádat provozovatele, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu.

Zajímavá nabídka pro Vás
Zákaznické centrum
Činění kůží
cinění kůží
Kontakt
Jan Kubát
Mobil: +420 603 226 286
Telefon: +420 493 792 451